อร่อยกับผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม

SHAKIRA HALAL FOODS

ชากีรา ฮาลาล ฟู้ดส์

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป (ฮาลาล) ในระดับประเทศที่มีมาตรฐานกระบวนการผลิต  บริการจัดการ  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  และมีพันธกิจที่จะขยายธุรกิจออกสู่ตลาดต่างประเทศ เรามีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักฮาลาล  ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ผลิตและจัดส่งสินค้าให้กับห้างสรรพสินค้าในเครือเดอะมอลล์  , Paragon , Terminal 21 , PROMENADE , EMQUARTIER

ปัจจุบันเรามีผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในท้องตลาดได้แก่ ไส้กรอกอีสานเนื้อพรีเมี่ยมเกรด ตราชากีรา , เนื้อโคขุนแดดเดียว ตราชากีรา และแหนมเนื้อโคขุน ตราชากีรา