เนื้อโคขุนแดดเดียว ชากีรา

จากการนำวัวขุนพันธุ์ดี มาขุนด้วยสูตรอาหารลับเฉพาะ ในระยะเวลาที่พอเหมาะ  แล้วคัดเฉพาะเนื้อวัวส่วนที่มีคุณภาพ  มาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต จากเนื้อโคขุนคุณภาพ 10 กก. ผ่านกระบวนการหมักและผลิต ที่มีมาตรฐาน ทำให้ได้เนื้อโคขุนแดดเดียวตราชากีราอันทรงคุณค่า 8 กก. ที่นำมาบรรจุเพื่อจำหน่าย  รสชาติอร่อย ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ราคาพิเศษเพียง 250.-/แพ็คขนาด 500 กรัม

อิ่มอร่อยไปกับเนื้อโคขุนแดดเดียว ชากีรา ได้แล้วที่นี่ วันนี้